Przeglądy / Weryfikacja dokumentów

Revize a zákonné prohlídky

Motto: Jesteśmy liderem w dziedzinie przeglądów oraz obsługi specjalistycznych urządzeń technicznych.

Benefits:
Profesjonalne audyty techniczne.                                                                                          
Kompleksowe wsparcie i obsługa prawna obejmująca przygotowywanie dokumentacji operacyjnej.
Przeglądy i zarządzanie urządzeniami technicznymi – bez ograniczeń.
Program szkoleń zawodowych dla wszystkich pracowników obsługujących specjalistyczne urządzenia techniczne.
Osoba odpowiedzialna za sprawne działanie specjalistycznych urządzeń technicznych.
Przejmowanie odpowiedzialności za obsługę specjalistycznych urządzeń technicznych.
Reprezentujemy operatora specjalistycznych urządzeń technicznych przed organami władzy państwowej.
Certyfikaty – Deklaracja Zgodności „CE“.

Przeglądy techniczne nie ograniczają się do wystawienia kosztownego dokumentu wymaganego przez prawo. Zapewniamy Państwu kompleksowe usługi w zakresie kontroli technicznych oraz regularne wizyty w Waszej placówce, w ramach których oferujemy:

 • Rejestrację dat przeglądów, w zależności od typu prowadzonej działalności, przez wykwalifikowanych specjalistów
 • Zapewnianie właściwego wdrażania kontroli we wskazanym zakresie
 • Archiwizację (w systemie operacyjnym) podpisanych sprawozdań z przeglądów

Stali pracownicy przeprowadzają przeglądy, kontrole, testy i inspekcje:

 • Urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń jeśli chodzi o napięcie i otoczenie
 • Urządzeń gazowych, bez ograniczeń
 • Urządzeń ciśnieniowych, bez ograniczeń
 • Urządzeń dźwigowych, bez ograniczeń z wyjątkiem wind
 • Kontrole systemów regałowych
 • Kontrole konstrukcji stalowych
 • Kontrole i weryfikację maszyn
 • Kontrole hydraulicznych i pneumatycznych układów sterowania
 • Kontrole urządzeń klimatyzujących

Przygotowywanie dokumentacji operacyjnej

 • Opracowywanie lokalnych przepisów i regulaminów dotyczących bezpieczeństwa
 • Opracowywanie zasad konserwacji prewencyjnej
 • Opracowywanie i aktualizowanie protokołów określenia wpływów zewnętrznych
 • Opracowywanie instrukcji obsługi dla operatorów maszyn
 • Analiza ryzyka związanego z wykorzystaniem maszyn
 • Przygotowywanie Protokołu Weryfikacji Deklaracji Zgodności „CE“ dla podmiotu
 • Opracowywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy
 • Sporządzanie EPD (dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej)

Szkolenia dla personelu

 • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników (palaczy i operatorów kotłów) w zakresie obsługi specjalistycznych urządzeń technicznych

Usuwanie usterek zdiagnozowanych podczas przeglądów

 • Usuwanie usterek zdiagnozowanych podczas przeglądów
 • Wykrywanie i usuwanie usterek we wszystkich specjalistycznych urządzeniach technicznych
 • Wykrywanie i usuwanie usterek w innych urządzeniach (konstrukcjach stalowych, systemach odprowadzania spalin, układach niskiego napięcia, itd.)
 • Przygotowywanie długoterminowej koncepcji rozwiązania w oparciu o koszty naprawy

Osoba odpowiedzialna za sprawne działanie specjalistycznych urządzeń technicznych

Osobę odpowiedzialną za specjalistyczne urządzenia techniczne mianuje dany podmiot. Przygotowuje on w tym celu specjalne pismo nominacyjne lub pełnomocnictwo. Na podstawie tego Aktu wyznaczona osoba przyjmuje na siebie odpowiedzialność za specjalistyczne urządzenia techniczne.

 • Nadzór nad systemem zarządzania przeglądami oraz wykrywanie i usuwanie usterek
 • Nadzór i kontrola nad obsługą specjalistycznych urządzeń technicznych i maszyn
 • Koordynacja pracy specjalistycznych urządzeń technicznych
 • Nadzór nad wdrażaniem planów oraz działań prewencyjnych
 • Monitorowanie i identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem specjalistycznych urządzeń technicznych, zgodnie z Kodeksem Pracy
 • Bieżąca kontrola obowiązujących przepisów oraz ich aktualizacji
 • Nadzór nad działaniami prowadzonymi przez techników dokonujących przeglądów
 • Szkolenie i kształcenie operatorów specjalistycznych urządzeń technicznych, w tym szkolenie na biegłych operatorów
 • Regularne składanie Zarządowi sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa specjalistycznych urządzeń technicznych
 • Reprezentowanie podmiotów podczas inspekcji dokonywanych przez organy państwowe
 • Współpraca z podmiotem w trakcie procesu certyfikacji bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
 • Przetwarzanie i aktualizacja dokumentacji operacyjnej
 • Składanie raportów zgodnie z rozporządzeniem
 • Sprzeciw ze strony podmiotu wobec projektów i inwestycji (w zakresie specjalistycznych urządzeń technicznych)

Projektowanie

 • Projektowanie specjalistycznych urządzeń technicznych

Przeglądy szczególnie niebezpiecznych oraz desygnowanych urządzeń elektrycznych

 • Przeglądy urządzeń i przewodów elektrycznych
 • Przeglądy urządzeń i narzędzi ręcznych
 • Kontrole i przeglądy maszyn zgodnie
 • Przeglądy spawarek
 • Kontrole sieci wysokonapięciowych, w tym transformatorów
 • Przeglądy i kontrole wskazanych instalacji elektrycznych – układów przewodzenia
 • Przeglądy i kontrole urządzeń elektrycznych pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego

Przeglądy szczególnie niebezpiecznych i specjalistycznych urządzeń gazowych w zakresie TIČR i TI

 • Kontrola kotłowni przeprowadzana przez specjalistów
 • Przeglądy i kontrole urządzeń gazowych
 • Przeglądy i kontrole wskazanych instalacji gazowych – układów przewodzenia
 • Pomiary wydajności kotłów

Przeglądy szczególnie niebezpiecznych urządzeń ciśnieniowych

 • Przeglądy zbiorników ciśnieniowych
 • Przeglądy i kontrole określonych urządzeń ciśnieniowych – układów przewodzenia wszystkich wskazanych urządzeń ciśnieniowych
 • Testowanie zaworów bezpieczeństwa na stanowisku badawczym
 • Kontrole i kalibracja ciśnieniomierzy

Przeglądy szczególnie niebezpiecznych oraz desygnowanych urządzeń dźwigowych

 • Przeglądy i kontrole urządzeń dźwigowych
 • Ocena stanu specjalnych wciągarek
 • Kontrole zawiesi
 • Przeglądy, kontrole i testowanie podnośników

Przeglądy, kontrole i testowanie układów niskiego napięcia

 • Przeglądy, kontrole i testowanie systemów kamer CCTV, systemów rejestracji czasu pracy, systemów EDS (elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego), ACS (automatycznych systemów zabezpieczenia pasażerów) i systemów bezpieczeństwa, a także testy wydajności i badanie funkcjonalności – EPS

Kominy i systemy odprowadzania spalin

 • Kontrola i przeglądy kominów oraz systemów odprowadzania spalin

Konstrukcje stalowe i systemy regałowe

 • Przeglądy konstrukcji stalowych
 • Kontrola i przeglądy palet oraz systemów regałowych

Galeria

Usługi techniczne

Technické služby

Motto: Budynek jest jak ludzkie ciało. Posiada organy wewnętrzne – technologię i skórę – szkielet, o które musimy regularnie dbać. Dzięki właściwemu traktowaniu może posłużyć nam przez wiele lat. OKIN FACILITY doskonale wie co może zapewnić Państwa obiektowi komfort i długowieczność. I cieszy nas fakt, że możemy zaoferować najlepszej jakości obsługę. A Państwo nie muszą martwić się absolutnie o nic!

Korzyści:
Zarządzamy procesami, gromadzimy dane i planujemy działania
Monitorujemy koszty i wymogi, a zadania wykonujemy w sposób transparentny.
Usprawniamy procesy i obniżamy istniejące koszty.
Świadczymy usługi przy wykorzystaniu systemu „serwisu mobilnego“ (pozwalającego na obniżenie kosztów zasobów i czynnego 24/7).
Zmniejszamy ryzyko niespodziewanych przerw w dostawie energii.
Oferujemy wszystkie zalety wynikające ze scentralizowanych zakupów – dzięki obniżeniu kosztów materiałów i usług.

Administracja techniczna

„Dokumenty to podstawa bezpieczeństwa”

 • prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej i operacyjnej
 • elektroniczny system przekazu i monitorowania wymogów
 • sporządzanie i regularne aktualizowanie harmonogramów kontroli i konserwacji
 • ustalanie rocznych kosztów operacyjnych obiektu
 • propozycje strategii optymalizacji kosztów operacyjnych
 • reprezentowanie klienta w stosunkach z osobami trzecimi

Interwencje w nagłych przypadkach

„Nie jesteśmy w stanie przewidywać sytuacji kryzysowych, ale potrafimy je rozwiązywać.”

 • całodobowe pogotowie techniczne, również w weekendy i święta
 • usługa specjalna: usuwanie awarii w ustalonym terminie
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zgłaszanych usterek, przygotowywanie protokołu z naprawy
 • zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego na terenie budynków
 • zapobieganie większym uszkodzeniom i wynikowym szkodom majątkowym
 • usuwanie – w niezbędnym zakresie – przyczyny usterki

Konserwacja budynków i obiektów technologicznych:

„Działania prewencyjne i monitorowanie stanu obiektu to najmniej kosztowne sposoby na uniknięcie wypadku – nie pozwól, aby do niego doszło!”

 • ewidencja usterek
 • działania serwisowe, w tym w zakresie części zamiennych
 • bieżąca konserwacja i monitorowanie budynku oraz urządzeń technicznych
 • optymalizowanie eksploatacji technologii

Galeria

Usługi sprzątania

Úklidové služby

Motto: Tworzymy dla naszych klientów czyste i komfortowe otoczenie, w którym praca staje się przyjemnością!

Korzyści:
W pomieszczeniach sprzątanych przez naszą firmę panuje zawsze przyjemny zapach, a klient może liczyć na perfekcyjną obsługę.
System scentralizowanych zakupów pozwala na obniżenie kosztów środków chemicznych, materiałów higienicznych, itp.
Możemy również zapewnić alternatywną, w 100% ekologiczną formę sprzątania.

Sprzątanie wnętrz

 • techniki sprzątania zgodne z parametrami każdego pomieszczenia (mycie i odkurzanie ręczne, usuwanie pajęczyn, sprzątanie odkurzaczem, dezynfekcja)
 • zaopatrzenie w materiały sanitarne i ich uzupełnianie (papier toaletowy, mydło, ręczniki, odświeżacze powietrza w dozownikach, tabletki dezynfekujące)
 • codzienna obsługa
 • specjalistyczne techniki sprzątania – stosowane w przypadku powierzchni niestandardowych (takich jak powierzchnie antyelektrostatyczne lub silnie zanieczyszczone)
 • specjalistyczne techniki sprzątania – dla zakładów spożywczych

Sprzątanie terenów zewnętrznych

 • zimowe utrzymanie powierzchni na zewnętrz budynków (usuwanie sopli, brył i nawisów śniegowych i lodowych, posypywanie dróg dla pieszych solą i materiałami obojętnymi, odśnieżanie, interwencje podczas śnieżycy)
 • sprzątanie chodników i dróg dla ruchu pieszego (zamiatanie, zbieranie odpadów, usuwanie suchych liści)
 • czyszczenie dachów, fasad i szklanych elementów elewacji (w tym prace wysokościowe)
 • usuwanie graffiti i gumy do żucia

Zagospodarowywanie terenów zielonych

 • rutynowa pielęgnacja roślinności (koszenie i usuwanie ściętej trawy, pielęgnacja krzewów dekoracyjnych i ozdobnych, drzew i klombów)
 • profesjonalne doradztwo w zakresie zakładania i pielęgnacji terenów zielonych (odnowa istniejących oraz kształtowanie nowych ogrodów dekoracyjnych i pasów zieleni, w tym instalacja akcesoriów)
 • pielęgnacja roślin ozdobnych do wnętrz (utrzymywanie, podlewanie, nawożenie, sadzenie, a także profesjonalne porady dotyczące odnowy zieleni we wnętrzach)
 • dostawa kwiatów (żywych – świeżych lub suszonych – wiązanek)

Serwis kawowy i zapewnianie stałej czystości pomieszczeń

 • obsługa sal konferencyjnych podczas spotkań biznesowych
 • ciągłe sprzątanie pomieszczeń konferencyjnych i ich otoczenia
 • mycie i zbieranie naczyń z sal konferencyjnych po naradach i spotkaniach
 • regularne sprzątanie kuchni i pomieszczeń socjalnych
 • zbieranie i mycie naczyń

Profesjonalne sprzątanie obiektów

 • obsługa sal konferencyjnych podczas spotkań biznesowych
 • czyszczenie na sucho
 • czyszczenie suchym lodem
 • czyszczenie suchą parą wodną pod wysokim ciśnieniem
 • czyszczenie wodą pod ciśnieniem i sprężonym powietrzem
 • sprzątanie przy pomocy specjalnych odkurzaczy przemysłowych
 • czyszczenie chemiczne przy pomocy wysoce skutecznych środków ulegających biodegradacji
 • czyszczenie elementów wewnętrznych maszyn i technologicznych układów dystrybucyjnych (instalacji wentylacyjnych, urządzeń klimatyzujących)
 • sprzątanie pomieszczeń roboczych i placówek przemysłowych, w których obecne są szkodliwe substancje

Program GREEN

 • przyjazne dla środowiska środki czyszczące posiadające odpowiednie atesty
 • dokładne dozowanie wszystkich stosowanych środków czyszczących, zgodnie z zaleceniami
 • segregacja odpadów
 • wynajem pojemników do segregacji odpadów
 • wykorzystywanie do celów higienicznych jedynie materiałów wykonanych z surowców wtórnych

Galeria

Usługi bezpieczeństwa

Bezpečnostní služby

Motto: My chronić informacje, mienia, zdrowia i życia.

Ochraniamy własność naszych klientów oraz życia i zdrowia pracowników, klientów.
My zapewnienie ochrony systemów danych, informacji i informacyjnych.
Dostosowujemy nasze usługi do aktualnych zagrożeń, a tym samym optymalizować koszty..
Szkolimy pracowników naszych klientów w odpowiednich obszarach bezpieczeństwa.

Świadczymy kompleksowe usługi bezpieczeństwa w następującym zakresie:

Ochrona danych i informacji

 • bezpieczeństwo i ochrona systemów informacyjnych
 • ochrona informacji i systemów informatycznych
 • ochrona kanałów przekazu i komunikacji
 • ochrona know-how

Ochrona mienia

 • zapobiegawcze środki ochronne
 • analiza i ocena zagrożeń, środki zaradcze
 • zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem
 • projekty w zakresie bezpieczeństwa

Ochrona zdrowia i życia pracowników

 • ocena zagrożenia zdrowia
 • środki organizacyjne i prewencyjne
 • szkolenia i ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa
 • aktualizowanie i udoskonalanie parametrów bezpieczeństwa

Zapewniamy naszym Klientom:

Bezpieczeństwo fizyczne

 • ochroniarzy, recepcje, dyspozytornie
 • zasady i techniczne środki bezpieczeństwa oraz urządzenia zabezpieczające
 • ustalanie procesów i procedur działania

Bezpieczeństwo logiczne

 • zapewnianie lojalności, dostępności oraz integralności informacji
 • identyfikowanie i uwierzytelnianie autoryzowanych użytkowników
 • kontrolę dostępu i zezwoleń

Bezpieczeństwo ze strony personelu

 • selekcję i szkolenie pracowników
 • przeprowadzanie ocen i weryfikacji
 • rzetelność uprawnionych pracowników

Galeria

Usługi energetyczne

Energetické služby

Motto: Energia kosztuje, ale dzięki nam Klienci sporo zaoszczędzą.

Korzyści:
Znacznie obniżamy zużycie energii i rachunki.
Nieustannie poszukujemy oszczędności w działaniach.
Dzięki prewencyjnym pomiarom i zdalnemu monitorowaniu wykluczamy nieplanowane przestoje.

Aktywne zarządzanie energią

 • Proces zarządzania potrzebami energetycznymi klienta w zakresie produkcji, dystrybucji i zużycia energii.
 • Bieżące monitorowanie, ocena i zarządzanie.
 • Głównym celem jest zapewnienie działań ekonomicznych, stabilnych i odpowiedzialnych pod względem środowiskowym przy jednoczesnym pokryciu całego zapotrzebowania energetycznego Klienta.

Optymalizacja stosunków umownych z dostawcami energii

 • Wybór odpowiedniego dostawcy energii i negocjowanie warunków dostawy.
 • Kontrola wyników pomiarów i porównywanie ich z wynegocjowanymi wartościami.
 • Szacowanie maksymalnych wartości, optymalizacja dodatkowej miesięcznej mocy.
 • Comiesięczne / coroczne negocjowanie dodatkowego zakupu zarezerwowanych mocy.
 • Minimalizacja sankcji i kar związanych z zakupem energii.

Technologia zdalnego monitorowania

 • Dane dostępne on-line zapewniają możliwość szybszej reakcji i wcześniejszego wykrywania nieprawidłowości.
 • Wykorzystywanie wszystkich punktów danych – natychmiastowe odłączanie dopływu energii elektrycznej, monitorowanie współczynnika mocy, warunków awarii, itd.
 • Monitorowanie produkcji – np. co godzinę, zmianowa ocena zarządzania energią w przedsiębiorstwie.
 • Dane historyczne i bieżące – wykorzystywanie graficznego wyświetlacza odczytywanych danych.

Pomiary termograficzne

 • Pomiary prewencyjne pozwalają nam skupić się na uprzednio wyodrębnionych obiektach; w rezultacie docelowa interwencja okazuje się tańsza.
 • W przypadku wykrycia poważnej usterki następuje natychmiastowa reakcja i zmniejsza się ryzyko wypadku.
 • Pomiary okablowania elektrycznego, rurociągów, maszyn, budynków.

Analiza sieci elektrycznych (wysoko- i niskonapięciowych)

 • Pomiary i środki zapobiegawcze to jeden ze sposobów na obniżenie kosztów.
 • Zwiększanie niezawodności urządzeń elektrycznych.
 • Zapobieganie wypadkom.

Raporty techniczne, badania, projekty koncepcyjne

 • Ocena stanu technicznego urządzeń przeprowadzana przez specjalistę, w zakresie wskazanym przez Klienta, prowadząca do oszczędności energii lub zwiększenia niezawodności sprzętu.
 • Ocena zawiera opis zmian projektowych, koniecznych inwestycji, oszczędności i zwrotu z inwestycji.

Projekty energetyczne z gwarancją oszczędności

 • Gwarantujemy Klientom oszczędności w zakresie kosztów energii.
 • Projekty uwzględniające przebudowę układów oświetlenia, pomiary i regulacje, kwestie związane z ogrzewaniem, odzysk energii, kogenerację, itd.
 • Dzięki nieustannemu monitorowaniu stale proponujemy różne formy optymalizacji.

Audyty energetyczne (EA) i świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali (EPC)

 • Przygotowywanie audytów i świadectw energetycznych jest obowiązkiem ustalonym przepisami prawa.
 • Audyty i świadectwa energetyczne są źródłem cennych informacji i mogą stać się dobrym punktem wyjścia do wdrażania projektów w zakresie oszczędzania energii.
 • System zarządzania energią.

Galeria

Produkcja i usługi konserwacyjne

Výrobní údržba a služby

Motto: Czy na pewno wiedzą Państwo jakiego koloru jest podłoga w Państwa siedzibie? To my odpowiemy na pytanie, gdyż mamy receptę na każdy rodzaj zanieczyszczenia.

Korzyści:
Zapewniamy specjalistyczne usługi i personel w dowolnym momencie, nawet w nieregularnych odstępach czasu.
Nie muszą Państwo zatrudniać specjalistów przez cały rok.
Nasza firma proponuje innowacyjne metody i nowe technologie, które mogą okazać się przydatne w Państwa działalności lub produkcji.

Profesjonalne sprzątanie obiektów

Państwa firma wytwarza produkty specjalistyczne? Konieczne jest czyszczenie turbin, wałków, pasów transmisyjnych, platform przesuwnych, form do pras, itp.? Zapewnimy Państwu profesjonalne, nieskazitelne i bezpieczne czyszczenie wszelkich nietypowych powierzchni.

 • podłóg technicznych zakładów produkcyjnych, w tym poszczególnych elementów linii produkcyjnej
 • maszynowni i specyficznych urządzeń technologicznych oraz linii do produkcji prefabrykatów budowlanych
 • systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)
 • sprężarkowni
 • kotłowni
 • dystrybutorów mediów produkcyjnych w halach fabrycznych
 • linii produkcyjnych podczas przerw w dostawie energii
 • rur spustowych
 • fasad i bocznych ścian budynków
 • stropów oraz powierzchni międzystropowych
 • urządzeń do transportu materiałów (szyn, systemów przesuwnych)
 • obszarów okablowanych (zdejmowanie osłon, oczyszczanie odkurzaczem, ponowne przykrywanie)
 • sufitów, wentylatorów, oświetlenia, osłon, pokryw i platform
 • podłóg, w tym chemiczne usuwanie plam przemysłowych i wycieków chemicznych
 • rur, turbin, elementów warzelni i innych urządzeń
 • przestrzeni niedostępnych z platform; lin, uprzęży do wspinania (sufitów podwieszanych, okryć ściennych, półek, itp.).

Nasze tradycyjne procedury technologiczne to:

 • czyszczenie na sucho
 • czyszczenie suchym lodem
 • czyszczenie suchą parą wodną pod wysokim ciśnieniem
 • czyszczenie wodą pod ciśnieniem i sprężonym powietrzem
 • sprzątanie przy pomocy specjalnych odkurzaczy przemysłowych
 • czyszczenie chemiczne przy pomocy wysoce skutecznych środków ulegających biodegradacji
 • czyszczenie elementów wewnętrznych maszyn i technologicznych układów dystrybucyjnych (instalacji wentylacyjnych, urządzeń klimatyzujących)
 • sprzątanie pomieszczeń roboczych i placówek przemysłowych, w których obecne są szkodliwe substancje
 • czyszczenie elementów sterujących instalacji i otworów wlotowych

Zarządzanie paletami

 • gospodarka magazynowa i rozliczanie dostaw palet (ewidencja palet)
 • zapewnianie odpowiednich dostaw palet
 • zapewnianie naprawy palet EUR
 • niszczenie palet nienadających się do naprawy (bezzwrotnych)
 • zaopatrywanie w nowe palety

Konserwacja maszyn tradycyjnych, maszyn CNC i linii produkcyjnych

 • zapewnianie konserwacji, przeglądów i kontroli wszystkich maszyn i urządzeń
 • zapewnianie części zamiennych i materiałów
 • przygotowywanie i aktualizowanie harmonogramu przeglądów profilaktycznych
 • proaktywna diagnostyka (monitorowanie wydajności, analiza wibracji, kontrola olejów i smarów)
 • termografia (analiza porównawcza elementów)
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i operacyjnej
 • przedstawianie ofert technicznych i cenowych oraz ocena wdrażania kompleksowych programów napraw i remontów
 • monitorowanie i ocena kosztów cyklu życia maszyn i urządzeń
 • monitorowanie i ocena wskaźników efektywności konserwacji oraz propozycje ulepszeń
 • współpraca przy kontroli prawidłowości funkcjonowania maszyn oraz wydolności procesów w ramach systemu zarządzania jakością
 • współpraca w zakresie zmian organizacji zakładów produkcyjnych

Gospodarka smarno-olejowa

 • zakup smarów, olejów i płynów do cięcia (łącznie z wyborem dostawcy)
 • zaopatrzenie, w tym uzupełnianie smarów i olejów w maszynach
 • usuwanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • diagnostyka tribotechniczna jako część programu proaktywnej konserwacji (analiza próbek w celu określenia jakości smarów oraz stanu urządzeń, zalecenia dotyczące dalszych działań, analiza tendencji)

Galeria

Usługi administracyjne

Administrativní služby

Motto: Przyjazna, miła i profesjonalna obsługa recepcji to połowa sukcesu jeśli chcą Państwo zrobić dobre wrażenie na klientach. W pełni zdajemy sobie z tego sprawę!

Korzyści:
Zawsze perfekcyjna wizytówka firmy – Państwa recepcja i kancelaria pocztowa nigdy nie pozostaną bez profesjonalnej obsługi. W przypadku nieobecności stałych pracowników, spowodowanej chorobą czy też urlopem płatnym lub bezpłatnym, zawsze wysyłamy naszych wykwalifikowanych zastępców. Nasz zespół tworzą rzetelni i odpowiednio przygotowani stażyści.
Specjalnie przygotowane uniformy – nasi recepcjoniści zawsze noszą odzież reprezentacyjną.
Doskonałe maniery – wszyscy nasi pracownicy administracyjni przechodzą szkolenia w zakresie komunikacji i profesjonalnej postawy. Przynajmniej dwa razy w roku przeprowadzamy losowe kontrole pracy naszego personelu wysyłając na miejsce tzw. „tajemniczego gościa”.

Obsługa recepcji  (3 poziomy kompetencji personelu)

 • Standard A – zatwierdzone placówki (wysokiej klasy personel lotniczy)
  – doskonała znajomość języka angielskiego
  – znajomość pakietu MS OFFICE
  – komunikatywność
  – reprezentacyjny styl
  – miły wygląd
  – marynarka, bluzka/koszula, dodatki z firmowym logo
 • Standard B – recepcja główna („front desk”)
  – znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  – znajomość pakietu MS OFFICE
  – rzetelność
  – miły wygląd i postawa
  – garderoba własna
 • Standard C – portiernia, wjazd
  – znajomość podstawowych, niezbędnych zwrotów w języku angielskim
  – obsługa komputera na poziomie użytkowym
  – rzetelność

Usługi pocztowe

 • obsługa poczty codziennej
 • obsługa kancelarii pocztowej
 • zapewnianie funkcjonowania poczty wewnętrznej

Obsługa flot samochodowych

 • monitorowanie terminów ważności i koordynacja gwarancji, serwisu i przeglądów technicznych
 • zapewnianie mycia i czyszczenia wnętrz pojazdów
 • drobne zabiegi konserwacyjne (sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynów eksploatacyjnych)
 • wymiana i przechowywanie opon
 • zapewnianie winiet autostradowych
 • przygotowywanie dokumentów wymaganych do zgłaszania zdarzeń ubezpieczeniowych
 • zestawianie rachunków za paliwo z rejestrem przejazdów
 • przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych dla centrów kosztów Klienta
 • przygotowywanie danych wymaganych do obliczania kilometrów przejechanych w celach prywatnych i przekazywanie ich do działu księgowości
 • obsługa systemu rezerwacji samochodów służbowych dla upoważnionych przez Klienta osób
 • szacowanie kosztów (użytkowanie samochodów wykorzystywanych przez poszczególne działy Klienta)

Usługi archiwistyczne i ewidencja dokumentacji

 • prowadzenie rejestru działań firmy (administracja rejestru, zarządzanie nośnikami do archiwizacji danych, obsługa ewidencji elektronicznej, ewidencja okresów ważności, zapewnianie niszczenia dokumentacji)

Zarządzanie i obsługa sal konferencyjnych

 • profesjonalna obsługa w salach konferencyjnych (przygotowywanie napojów i przekąsek, podawanie zamówionych potraw, sprzątanie stołów i mycie naczyń)
 • obsługa systemów rezerwacji sal konferencyjnych (rezerwacje, rejestracja gości, zamawianie materiałów konferencyjnych)
 • administracja i zapewnianie sprzętu (audio-wideo, projektorów danych, tablic suchościeralnych, flipchartów, itp.).
 • zarządzanie zapasami (zamawianie dostaw dla potrzeb kuchni, monitorowanie konsumpcji żywności i napojów)

Wydawanie kluczy i kart dostępowych

 • zarządzanie kluczami (zarządzanie systemami kluczy, wydawanie i zarządzanie kluczami, administracja, przekazywanie zamówień na nowe klucze, system jednego klucza „Master Key”)
 • zarządzanie kartami (zamawianie i wydawanie kart dostępu, zapewnianie przepustek, wydawanie kart na podstawie zezwoleń i wyrejestrowywanie ich po dokonaniu zwrotu, śledzenie terminów ważności kart, wymierzanie kar za zagubione karty)

Zarządzanie i sporządzanie wykazu składników majątku

 • zarządzanie środkami trwałymi (sprawozdania z zarządzania środkami trwałymi, przygotowywanie wykazów do przenoszenia własności aktywów, sprzedaży i amortyzacji mienia, zakup i zamawianie nowych elementów majątku, administracja baz danych dotyczących dzieł sztuki, zapewnianie etykiet inwentaryzacyjnych, etykiety identyfikacyjne do oznaczania środków trwałych)
 • inwentaryzacja mienia (zapewnianie personelu wchodzącego w skład komisji inwentaryzacyjnych, zapewnianie czytników etykiet i wszelkiego niezbędnego oprogramowania komputerowego, przygotowywanie spisu inwentarza z natury, odczytywanie etykiet do oznaczania środków trwałych, sporządzanie papierowych i elektronicznych wersji dokumentów dotyczących stanów magazynowych, tworzenie raportów inwentaryzacyjnych, identyfikacja zaginionego mienia, zestawianie nadwyżek z deficytami)

Wydruki i kserokopie

 • zarządzanie dokumentami (wydruki i kserokopie, laminowanie, bindowanie, skanowanie oraz przechowywanie dokumentów w archiwach elektronicznych, ręczne niszczenie dokumentów)
 • zarządzanie drukarkami i kserokopiarkami (uzupełnianie tonerów i papieru, regularna konserwacja, zamawianie materiałów, zlecanie przeglądów serwisowych i napraw kserokopiarek, wybór i zakup odpowiednich maszyn)

Zarządzanie dostawami

 • zarządzanie obiegiem przechowywanych towarów (przechowywanie artykułów spożywczych na potrzeby sal konferencyjnych, przechowywanie materiałów higienicznych, wyposażenia biur, części zamiennych, itp.).
 • obsługa magazynów/składów Klienta (zinformatyzowany magazyn zintegrowany z systemami informacyjnymi Klienta lub firmy OKIN, administracja przyjęć i wysyłek towarów, fizyczna obsługa materiałów, odpowiedzialność materialna za środki trwałe Klienta)

Galeria

BHP / Ochrona przeciwpożarowa / Ochrona środowiska

BOZP / PO / životní prostředí

Motto: Potrafimy skutecznie zwalczać zagrożenia.

Korzyści:
Kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Uchronimy Państwa przed sankcjami ze strony organów regulacyjnych.
Działamy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i najnowszą wiedzą w powyższych dziedzinach, a także w zgodzie z normami ISO, OHS oraz powiązanymi z nimi rozporządzeniami.
Rozwiązywanie wszystkich kwestii powierzamy naszym własnym ekspertom, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną we wspomnianych dziedzinach.
Nasze działania są kompleksowe i wyważone pod względem ekonomicznym, stosownie do potrzeb Klienta.
Reprezentujemy Klientów w negocjacjach z organami państwowymi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – BHP – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przyjmiemy następujący system działania:

 • Przeprowadzimy pierwszy audyt i ocenimy istniejące warunki w zakresie bezpieczeństwa.
 • Będziemy przeprowadzać roczne audyty z zakresu bezpieczeństwa pracy i proponować środki, które należy podjąć w celu skorygowania nieprawidłowości.
 • Przygotujemy kompletną dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa pracy, a w szczególności: kategoryzację stanowisk pracy, plany szkoleń tematycznych , wytyczne dotyczące zarządzania i dystrybucji środków ochrony osobistej, itp.
 • Przeprowadzone zostaną szkolenia dla wszystkich pracowników.
 • Wyodrębnimy i określimy zagrożenia – sporządzimy analizę ryzyka.
 • Opracujemy kategoryzację stanowisk pracy.
 • Będziemy udzielać wsparcia w zakresie metodycznego rozwiązywania spraw związanych z wypadkami w miejscu pracy.
 • Zapewnimy koordynatorów ds. BHP na placach budowy.

Ochrona przeciwpożarowa

W zakresie ochrony przeciwpożarowej przyjmiemy następujący system działania:

 • Przeprowadzimy pierwszy audyt i ocenimy istniejące warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Przygotujemy plan ochrony przeciwpożarowej dla obiektu.
 • Przeprowadzimy kontrole sprawności i przeglądy urządzeń przeciwpożarowych.
 • Przygotujemy niezbędną dokumentację dotyczącą ochrony przeciwpożarowej, obejmującą: integrację działań, przepisy przeciwpożarowe, regulamin biura ewidencji pożarów, instrukcje postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego, plany ewakuacji, dokumenty związane z gaszeniem pożarów, ewidencję pożarów.
 • Przeprowadzimy prewencyjne kontrole przeciwpożarowe i zaproponujemy środki, które należy podjąć w celu skorygowania nieprawidłowości.
 • Przeprowadzimy szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i prowadzenia biura ochrony przeciwpożarowej; zorganizujemy również szkolenia dla członków patrolów przeciwpożarowych oraz pracowników jednostek przeciwpożarowych.

Ochrona środowiska

W zakresie ochrony środowiska przyjmiemy następujący system działania:

 • Przeprowadzimy pierwszy audyt i ocenimy istniejące warunki w zakresie ochrony środowiska.
 • Opracujemy plany działania w sytuacjach awaryjnych.
 • Opracujemy regulamin postępowania.
 • Przygotujemy wewnętrzne wytyczne.
 • Zapewnimy monitorowanie jakości środowiska poprzez audyty wewnętrzne.
 • Przeprowadzimy szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony środowiska.
 • Zapewnimy kompleksowe rozwiązywania w kwestiach związanych z zarządzaniem odpadami.
 • Będziemy prowadzić ewidencję odpadów.
 • Zadbamy o uzyskanie zezwolenia na korzystanie ze źródła stacjonarnego.
 • Opracujemy zasady w zakresie wykorzystywania substancji chemicznych i mieszanin.
 • Będziemy rejestrować sprawozdania w bazie danych zintegrowanego systemu raportowania (ROD).

Galeria

Serwis mobilny

Mobilní údržba

Motto: Świadczymy usługi dla naszych Klientów nieprzerwanie i zawsze na najwyższym poziomie.

Korzyści:
Obniżamy koszty naszych Klientów (czas, materiały, inwestycje).
Serwis mobilny i telefon awaryjny czynne 24/7.
Umożliwiamy naszym Klientom przejrzyste planowanie kosztów.

Przyjeżdżamy do Państwa na życzenie i rozwiązujemy każdy problem

 • usługi elektryczne
 • hydraulika
 • malowanie
 • drobne usługi ślusarskie
 • pomiary i regulacje w budynkach i placówkach
 • obsługa kotłowni i węzłów cieplnych
 • zastępowanie stałych konserwatorów

W jaki sposób świadczymy usługi?

 • serwis mobilny
 • centralna dyspozytornia
 • system GPS do śledzenia pojazdów
 • wykorzystanie urządzeń przenośnych
 • moduł obsługi zgłoszeń Helpdesk
 • PSI (operacyjny system informacyjny)

Galeria

Obiekty handlowe

Dzięki naszej bogatej wiedzy na temat wszystkich aspektów zarządzania obiektami oraz doświadczeniu, które czerpiemy z codziennej pracy, możemy zaoferować Klientom idealną kombinację usług wsparcia dostosowanych do potrzeb sektora, w którym dane firmy działają. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji, logistyki, instytucji finansowych, a także handlu detalicznego i sieci przedsiębiorstw.

Usługi techniczne

 • Zarządzanie i konserwacja budynków i obiektów technologicznych
 • Audyty i ustawowe kontrole
 • Helpdesk / Serwis mobilny / Interwencje w nagłych przypadkach
 • Usługi energetyczne

Usługi sprzątania

 • Sprzątanie wnętrz
 • Sprzątanie terenów zewnętrznych
 • Konserwacja zimowa
 • Zagospodarowanie krajobrazu (wewnętrzne i zewnętrzne)

Usługi bezpieczeństwa

 • Bezpieczeństwo
 • Ochrona danych i informacji, mienia oraz zdrowia i życia pracownika

Usługi administracyjne

 • Recepcja
 • Usługi pocztowe
 • Zarządzanie salami konferencyjnymi
 • Wydawanie kluczy i kart dostępu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy / Ochrona przeciwpożarowa / Ochrona środowiska
 • Wydruki i kserokopie

Kontakt z nami

Formularz kontaktowy
 • Gdzie nas znaleźć?
 • OKIN FACILITY PL Sp. z o.o.
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

 • Pozostałe kontakty
AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
Hornbach
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
Société Générale group

 • FM and cleaning services for regions Prague and South Bohemia region
 • OKIN already provided Services for South Moravia
 • Go live on for the new regions from 1st October 2015
 • Contract duration is set for 3 years with option for the prolongation
 • The network includes more than 150 branches in
 • The total serviced area is 120 000 m²
 • OKIN’s current client Komerční banka issued a tender for a new FM & cleaning services provider in order to set the biding process in the end of contractual period.
 • There were few main reasons for OKIN‘s success in the tender:
  • Long term relationship on all levels
  • Excellence in service delivery
  • OKIN’s ability to offer specially tailored solution meeting exactly client‘s expectations in terms of organizational structure, management model, etc.
  • And mainly because we offered really innovative solution among other participants.
 • FM SERVICES:
  • Technical maintenance of the buildings
  • Mandatory check-us (revisions)
  • Assets supervision and technical administration
  • EH&S services
  • Other administrative support unique for banking sector
 • CLEANING SERVICES:
  • Administration cleaning
  • Landscaping and greenery services
  • Consumables delivery
Mondelez (BG)
 • Two manufacturing plants – coffee and chocolate
 • 800 employees
 • 30.000 sq. m
 • OKIN FACILITY started in Feb. 2010
 • Small contract for cleaning services of the coffee plant was extended over the years and currently we have IFM contract with expiration in 2017
 • Quality evaluation is assured by SLAs & KPIs
 • Mondelez had a number of suppliers for various FM services (appx. 30) + self-employed personnel
 • Too many human resources were allocated to managing all FM-related services
 • Incorporation of new services over time (with financial benefit to the client);
 • OKIN introduced IFM scope in Mondelez factories in BG;
 • Based on the IFM solution, Mondelez reduced the number of responsible people on their side;
 • Technical management of buildings and equipment
 • Security Services
 • Landscaping and greenery care
 • Waste management
 • Laundry services
 • Catering services – as of Aug ‘15
 • Emergency service, mobile maintenance 24/7
 • Interior and exterior cleaning
 • Snow removal / winter service
 • Pest control
 • Occupational health and safety, fire protection
 • Internal post – as of Aug. ‘15
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Retail / Commercial parks
 • 6 Stop Shop locations
 • 31 942 qm of leasable area
 • 55 605 qm parking area and greenery
 • OKIN FACILITY started 1.1.2013
 • Contract for 3 years with prolongation option
 • Quality evaluation is assured by SLA
 • Not existing inventory system for requirements
 • Not existing system for recording equipment and devices into individual objects
 • OKIN introduced Integrated FM scope
 • OKIN made a successful consulting in the treatment of greenery
 • OKIN introduced PSI, Help Desk
 • Extending the number of objects after retender in 2015
 • Landscaping and greenery care
 • Technical management of buildings and equipment
 • Energy management, remote consumption monitoring
 • Waste management, environmental services
 • Occupational health and safety, fire protection
 • Interior and exterior cleaning
 • Snow removal / winter service
 • Emergency service, mobile maintenance 24/7
 • Security Services including remote dispatching connection
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Leading financial institution (PL)
 • Worldwide leading company in banking segment
 • International contract through ECS and CBRE
 • Comprehensive cleaning, daily service, greenery services.
 • 4 offices in Wroclaw & 1 in Warsaw
 • Over 2000 employees
 • 35.000 sq. m
 • OKIN FACILITY started from 1st of January 2015
 • 55 OKIN‘s employees
 • Client was not aware of current practices of FM upmarket companies
 • Each of 5 offices managed separately with no interactions & synergies
 • Unsatisfactory service delivery level
 • Local service provider with poor cleaning processes applied
 • Incorrect labor contracts avoiding statutory deductions
 • Lack of project leadership
 • Presentation of service solution applying OKIN‘s standards and merging them with required procedures
 • Deep analysis over all day & night activities
 • Building project organization structure and communication model ensuring correct management practices
 • Project transition and processes application
 • Measuring every single activity on second
 • Comprehensive management for all sites
 • Lowering total number of FTE enabling us rising salaries for cleaning personal
 • Motivation and productivity increase in all services lines:
  • Office cleaning
  • Daily service
  • Window cleaning and deep cleaning
  • Confidential and non- confidential waste management
  • Greenery services
  • Additional technical maintenance of some devices