BHP / Ochrona przeciwpożarowa / Ochrona środowiska

BOZP / PO / životní prostředí

Motto: Potrafimy skutecznie zwalczać zagrożenia.

Korzyści:
Kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Uchronimy Państwa przed sankcjami ze strony organów regulacyjnych.
Działamy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i najnowszą wiedzą w powyższych dziedzinach, a także w zgodzie z normami ISO, OHS oraz powiązanymi z nimi rozporządzeniami.
Rozwiązywanie wszystkich kwestii powierzamy naszym własnym ekspertom, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną we wspomnianych dziedzinach.
Nasze działania są kompleksowe i wyważone pod względem ekonomicznym, stosownie do potrzeb Klienta.
Reprezentujemy Klientów w negocjacjach z organami państwowymi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – BHP – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przyjmiemy następujący system działania:

 • Przeprowadzimy pierwszy audyt i ocenimy istniejące warunki w zakresie bezpieczeństwa.
 • Będziemy przeprowadzać roczne audyty z zakresu bezpieczeństwa pracy i proponować środki, które należy podjąć w celu skorygowania nieprawidłowości.
 • Przygotujemy kompletną dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa pracy, a w szczególności: kategoryzację stanowisk pracy, plany szkoleń tematycznych , wytyczne dotyczące zarządzania i dystrybucji środków ochrony osobistej, itp.
 • Przeprowadzone zostaną szkolenia dla wszystkich pracowników.
 • Wyodrębnimy i określimy zagrożenia – sporządzimy analizę ryzyka.
 • Opracujemy kategoryzację stanowisk pracy.
 • Będziemy udzielać wsparcia w zakresie metodycznego rozwiązywania spraw związanych z wypadkami w miejscu pracy.
 • Zapewnimy koordynatorów ds. BHP na placach budowy.

Ochrona przeciwpożarowa

W zakresie ochrony przeciwpożarowej przyjmiemy następujący system działania:

 • Przeprowadzimy pierwszy audyt i ocenimy istniejące warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Przygotujemy plan ochrony przeciwpożarowej dla obiektu.
 • Przeprowadzimy kontrole sprawności i przeglądy urządzeń przeciwpożarowych.
 • Przygotujemy niezbędną dokumentację dotyczącą ochrony przeciwpożarowej, obejmującą: integrację działań, przepisy przeciwpożarowe, regulamin biura ewidencji pożarów, instrukcje postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego, plany ewakuacji, dokumenty związane z gaszeniem pożarów, ewidencję pożarów.
 • Przeprowadzimy prewencyjne kontrole przeciwpożarowe i zaproponujemy środki, które należy podjąć w celu skorygowania nieprawidłowości.
 • Przeprowadzimy szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i prowadzenia biura ochrony przeciwpożarowej; zorganizujemy również szkolenia dla członków patrolów przeciwpożarowych oraz pracowników jednostek przeciwpożarowych.

Ochrona środowiska

W zakresie ochrony środowiska przyjmiemy następujący system działania:

 • Przeprowadzimy pierwszy audyt i ocenimy istniejące warunki w zakresie ochrony środowiska.
 • Opracujemy plany działania w sytuacjach awaryjnych.
 • Opracujemy regulamin postępowania.
 • Przygotujemy wewnętrzne wytyczne.
 • Zapewnimy monitorowanie jakości środowiska poprzez audyty wewnętrzne.
 • Przeprowadzimy szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony środowiska.
 • Zapewnimy kompleksowe rozwiązywania w kwestiach związanych z zarządzaniem odpadami.
 • Będziemy prowadzić ewidencję odpadów.
 • Zadbamy o uzyskanie zezwolenia na korzystanie ze źródła stacjonarnego.
 • Opracujemy zasady w zakresie wykorzystywania substancji chemicznych i mieszanin.
 • Będziemy rejestrować sprawozdania w bazie danych zintegrowanego systemu raportowania (ROD).

Galeria

Kontakt z nami

Formularz kontaktowy
 • Gdzie nas znaleźć?
 • OKIN FACILITY PL Sp. z o.o.
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

 • Pozostałe kontakty
AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
Société Générale group

 • FM and cleaning services for regions Prague and South Bohemia region
 • OKIN already provided Services for South Moravia
 • Go live on for the new regions from 1st October 2015
 • Contract duration is set for 3 years with option for the prolongation
 • The network includes more than 150 branches in
 • The total serviced area is 120 000 m²
 • OKIN’s current client Komerční banka issued a tender for a new FM & cleaning services provider in order to set the biding process in the end of contractual period.
 • There were few main reasons for OKIN‘s success in the tender:
  • Long term relationship on all levels
  • Excellence in service delivery
  • OKIN’s ability to offer specially tailored solution meeting exactly client‘s expectations in terms of organizational structure, management model, etc.
  • And mainly because we offered really innovative solution among other participants.
 • FM SERVICES:
  • Technical maintenance of the buildings
  • Mandatory check-us (revisions)
  • Assets supervision and technical administration
  • EH&S services
  • Other administrative support unique for banking sector
 • CLEANING SERVICES:
  • Administration cleaning
  • Landscaping and greenery services
  • Consumables delivery
Mondelez (BG)
 • Two manufacturing plants – coffee and chocolate
 • 800 employees
 • 30.000 sq. m
 • OKIN FACILITY started in Feb. 2010
 • Small contract for cleaning services of the coffee plant was extended over the years and currently we have IFM contract with expiration in 2017
 • Quality evaluation is assured by SLAs & KPIs
 • Mondelez had a number of suppliers for various FM services (appx. 30) + self-employed personnel
 • Too many human resources were allocated to managing all FM-related services
 • Incorporation of new services over time (with financial benefit to the client);
 • OKIN introduced IFM scope in Mondelez factories in BG;
 • Based on the IFM solution, Mondelez reduced the number of responsible people on their side;
 • Technical management of buildings and equipment
 • Security Services
 • Landscaping and greenery care
 • Waste management
 • Laundry services
 • Catering services – as of Aug ‘15
 • Emergency service, mobile maintenance 24/7
 • Interior and exterior cleaning
 • Snow removal / winter service
 • Pest control
 • Occupational health and safety, fire protection
 • Internal post – as of Aug. ‘15
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Retail / Commercial parks
 • 6 Stop Shop locations
 • 31 942 qm of leasable area
 • 55 605 qm parking area and greenery
 • OKIN FACILITY started 1.1.2013
 • Contract for 3 years with prolongation option
 • Quality evaluation is assured by SLA
 • Not existing inventory system for requirements
 • Not existing system for recording equipment and devices into individual objects
 • OKIN introduced Integrated FM scope
 • OKIN made a successful consulting in the treatment of greenery
 • OKIN introduced PSI, Help Desk
 • Extending the number of objects after retender in 2015
 • Landscaping and greenery care
 • Technical management of buildings and equipment
 • Energy management, remote consumption monitoring
 • Waste management, environmental services
 • Occupational health and safety, fire protection
 • Interior and exterior cleaning
 • Snow removal / winter service
 • Emergency service, mobile maintenance 24/7
 • Security Services including remote dispatching connection
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Leading financial institution (PL)
 • Worldwide leading company in banking segment
 • International contract through ECS and CBRE
 • Comprehensive cleaning, daily service, greenery services.
 • 4 offices in Wroclaw & 1 in Warsaw
 • Over 2000 employees
 • 35.000 sq. m
 • OKIN FACILITY started from 1st of January 2015
 • 55 OKIN‘s employees
 • Client was not aware of current practices of FM upmarket companies
 • Each of 5 offices managed separately with no interactions & synergies
 • Unsatisfactory service delivery level
 • Local service provider with poor cleaning processes applied
 • Incorrect labor contracts avoiding statutory deductions
 • Lack of project leadership
 • Presentation of service solution applying OKIN‘s standards and merging them with required procedures
 • Deep analysis over all day & night activities
 • Building project organization structure and communication model ensuring correct management practices
 • Project transition and processes application
 • Measuring every single activity on second
 • Comprehensive management for all sites
 • Lowering total number of FTE enabling us rising salaries for cleaning personal
 • Motivation and productivity increase in all services lines:
  • Office cleaning
  • Daily service
  • Window cleaning and deep cleaning
  • Confidential and non- confidential waste management
  • Greenery services
  • Additional technical maintenance of some devices