BHP / Ochrona przeciwpożarowa / Ochrona środowiska

BOZP / PO / životní prostředí

Motto: Potrafimy skutecznie zwalczać zagrożenia.

Korzyści:
Kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Uchronimy Państwa przed sankcjami ze strony organów regulacyjnych.
Działamy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i najnowszą wiedzą w powyższych dziedzinach, a także w zgodzie z normami ISO, OHS oraz powiązanymi z nimi rozporządzeniami.
Rozwiązywanie wszystkich kwestii powierzamy naszym własnym ekspertom, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną we wspomnianych dziedzinach.
Nasze działania są kompleksowe i wyważone pod względem ekonomicznym, stosownie do potrzeb Klienta.
Reprezentujemy Klientów w negocjacjach z organami państwowymi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – BHP – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przyjmiemy następujący system działania:

 • Przeprowadzimy pierwszy audyt i ocenimy istniejące warunki w zakresie bezpieczeństwa.
 • Będziemy przeprowadzać roczne audyty z zakresu bezpieczeństwa pracy i proponować środki, które należy podjąć w celu skorygowania nieprawidłowości.
 • Przygotujemy kompletną dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa pracy, a w szczególności: kategoryzację stanowisk pracy, plany szkoleń tematycznych , wytyczne dotyczące zarządzania i dystrybucji środków ochrony osobistej, itp.
 • Przeprowadzone zostaną szkolenia dla wszystkich pracowników.
 • Wyodrębnimy i określimy zagrożenia – sporządzimy analizę ryzyka.
 • Opracujemy kategoryzację stanowisk pracy.
 • Będziemy udzielać wsparcia w zakresie metodycznego rozwiązywania spraw związanych z wypadkami w miejscu pracy.
 • Zapewnimy koordynatorów ds. BHP na placach budowy.

Ochrona przeciwpożarowa

W zakresie ochrony przeciwpożarowej przyjmiemy następujący system działania:

 • Przeprowadzimy pierwszy audyt i ocenimy istniejące warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Przygotujemy plan ochrony przeciwpożarowej dla obiektu.
 • Przeprowadzimy kontrole sprawności i przeglądy urządzeń przeciwpożarowych.
 • Przygotujemy niezbędną dokumentację dotyczącą ochrony przeciwpożarowej, obejmującą: integrację działań, przepisy przeciwpożarowe, regulamin biura ewidencji pożarów, instrukcje postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu przeciwpożarowego, plany ewakuacji, dokumenty związane z gaszeniem pożarów, ewidencję pożarów.
 • Przeprowadzimy prewencyjne kontrole przeciwpożarowe i zaproponujemy środki, które należy podjąć w celu skorygowania nieprawidłowości.
 • Przeprowadzimy szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i prowadzenia biura ochrony przeciwpożarowej; zorganizujemy również szkolenia dla członków patrolów przeciwpożarowych oraz pracowników jednostek przeciwpożarowych.

Ochrona środowiska

W zakresie ochrony środowiska przyjmiemy następujący system działania:

 • Przeprowadzimy pierwszy audyt i ocenimy istniejące warunki w zakresie ochrony środowiska.
 • Opracujemy plany działania w sytuacjach awaryjnych.
 • Opracujemy regulamin postępowania.
 • Przygotujemy wewnętrzne wytyczne.
 • Zapewnimy monitorowanie jakości środowiska poprzez audyty wewnętrzne.
 • Przeprowadzimy szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony środowiska.
 • Zapewnimy kompleksowe rozwiązywania w kwestiach związanych z zarządzaniem odpadami.
 • Będziemy prowadzić ewidencję odpadów.
 • Zadbamy o uzyskanie zezwolenia na korzystanie ze źródła stacjonarnego.
 • Opracujemy zasady w zakresie wykorzystywania substancji chemicznych i mieszanin.
 • Będziemy rejestrować sprawozdania w bazie danych zintegrowanego systemu raportowania (ROD).

Galeria

Nasi Klienci

  • AHOLD
  • Ball
  • ČEZ
  • Honeywell
  • Hornbach
  • JTI
  • Komerční banka
  • Mondelez
  • Stop Shop
  • NIKE
  • Office Depot
  • Philip Morris
  • Unicredit

  Kontakt z nami

  Formularz kontaktowy
  • Gdzie nas znaleźć?
  • OKIN FACILITY PL Sp. z o.o.
   Al. Jana Pawła II 27
   00-867 Warszawa

  • Pozostałe kontakty
  AHOLD
  Ball
  ČEZ
  Honeywell
  Hornbach
  JTI
  Komerční banka (CZ)

  Czech Republic,
  Société Générale group

  • FM and cleaning services for regions Prague and South Bohemia region
  • OKIN already provided Services for South Moravia
  • Go live on for the new regions from 1st October 2015
  • Contract duration is set for 3 years with option for the prolongation
  • The network includes more than 150 branches in
  • The total serviced area is 120 000 m²
  • OKIN’s current client Komerční banka issued a tender for a new FM & cleaning services provider in order to set the biding process in the end of contractual period.
  • There were few main reasons for OKIN‘s success in the tender:
   • Long term relationship on all levels
   • Excellence in service delivery
   • OKIN’s ability to offer specially tailored solution meeting exactly client‘s expectations in terms of organizational structure, management model, etc.
   • And mainly because we offered really innovative solution among other participants.
  • FM SERVICES:
   • Technical maintenance of the buildings
   • Mandatory check-us (revisions)
   • Assets supervision and technical administration
   • EH&S services
   • Other administrative support unique for banking sector
  • CLEANING SERVICES:
   • Administration cleaning
   • Landscaping and greenery services
   • Consumables delivery
  Mondelez (BG)
  • Two manufacturing plants – coffee and chocolate
  • 800 employees
  • 30.000 sq. m
  • OKIN FACILITY started in Feb. 2010
  • Small contract for cleaning services of the coffee plant was extended over the years and currently we have IFM contract with expiration in 2017
  • Quality evaluation is assured by SLAs & KPIs
  • Mondelez had a number of suppliers for various FM services (appx. 30) + self-employed personnel
  • Too many human resources were allocated to managing all FM-related services
  • Incorporation of new services over time (with financial benefit to the client);
  • OKIN introduced IFM scope in Mondelez factories in BG;
  • Based on the IFM solution, Mondelez reduced the number of responsible people on their side;
  • Technical management of buildings and equipment
  • Security Services
  • Landscaping and greenery care
  • Waste management
  • Laundry services
  • Catering services – as of Aug ‘15
  • Emergency service, mobile maintenance 24/7
  • Interior and exterior cleaning
  • Snow removal / winter service
  • Pest control
  • Occupational health and safety, fire protection
  • Internal post – as of Aug. ‘15
  Stop Shop (SK)

  IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

  • Retail / Commercial parks
  • 6 Stop Shop locations
  • 31 942 qm of leasable area
  • 55 605 qm parking area and greenery
  • OKIN FACILITY started 1.1.2013
  • Contract for 3 years with prolongation option
  • Quality evaluation is assured by SLA
  • Not existing inventory system for requirements
  • Not existing system for recording equipment and devices into individual objects
  • OKIN introduced Integrated FM scope
  • OKIN made a successful consulting in the treatment of greenery
  • OKIN introduced PSI, Help Desk
  • Extending the number of objects after retender in 2015
  • Landscaping and greenery care
  • Technical management of buildings and equipment
  • Energy management, remote consumption monitoring
  • Waste management, environmental services
  • Occupational health and safety, fire protection
  • Interior and exterior cleaning
  • Snow removal / winter service
  • Emergency service, mobile maintenance 24/7
  • Security Services including remote dispatching connection
  NIKE
  Office Depot
  Philip Morris
  Unicredit
  Leading financial institution (PL)
  • Worldwide leading company in banking segment
  • International contract through ECS and CBRE
  • Comprehensive cleaning, daily service, greenery services.
  • 4 offices in Wroclaw & 1 in Warsaw
  • Over 2000 employees
  • 35.000 sq. m
  • OKIN FACILITY started from 1st of January 2015
  • 55 OKIN‘s employees
  • Client was not aware of current practices of FM upmarket companies
  • Each of 5 offices managed separately with no interactions & synergies
  • Unsatisfactory service delivery level
  • Local service provider with poor cleaning processes applied
  • Incorrect labor contracts avoiding statutory deductions
  • Lack of project leadership
  • Presentation of service solution applying OKIN‘s standards and merging them with required procedures
  • Deep analysis over all day & night activities
  • Building project organization structure and communication model ensuring correct management practices
  • Project transition and processes application
  • Measuring every single activity on second
  • Comprehensive management for all sites
  • Lowering total number of FTE enabling us rising salaries for cleaning personal
  • Motivation and productivity increase in all services lines:
   • Office cleaning
   • Daily service
   • Window cleaning and deep cleaning
   • Confidential and non- confidential waste management
   • Greenery services
   • Additional technical maintenance of some devices