Przeglądy / Weryfikacja dokumentów

Revize a zákonné prohlídky

Motto: Jesteśmy liderem w dziedzinie przeglądów oraz obsługi specjalistycznych urządzeń technicznych.

Benefits:
Profesjonalne audyty techniczne.                                                                                          
Kompleksowe wsparcie i obsługa prawna obejmująca przygotowywanie dokumentacji operacyjnej.
Przeglądy i zarządzanie urządzeniami technicznymi – bez ograniczeń.
Program szkoleń zawodowych dla wszystkich pracowników obsługujących specjalistyczne urządzenia techniczne.
Osoba odpowiedzialna za sprawne działanie specjalistycznych urządzeń technicznych.
Przejmowanie odpowiedzialności za obsługę specjalistycznych urządzeń technicznych.
Reprezentujemy operatora specjalistycznych urządzeń technicznych przed organami władzy państwowej.
Certyfikaty – Deklaracja Zgodności „CE“.

Przeglądy techniczne nie ograniczają się do wystawienia kosztownego dokumentu wymaganego przez prawo. Zapewniamy Państwu kompleksowe usługi w zakresie kontroli technicznych oraz regularne wizyty w Waszej placówce, w ramach których oferujemy:

 • Rejestrację dat przeglądów, w zależności od typu prowadzonej działalności, przez wykwalifikowanych specjalistów
 • Zapewnianie właściwego wdrażania kontroli we wskazanym zakresie
 • Archiwizację (w systemie operacyjnym) podpisanych sprawozdań z przeglądów

Stali pracownicy przeprowadzają przeglądy, kontrole, testy i inspekcje:

 • Urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń jeśli chodzi o napięcie i otoczenie
 • Urządzeń gazowych, bez ograniczeń
 • Urządzeń ciśnieniowych, bez ograniczeń
 • Urządzeń dźwigowych, bez ograniczeń z wyjątkiem wind
 • Kontrole systemów regałowych
 • Kontrole konstrukcji stalowych
 • Kontrole i weryfikację maszyn
 • Kontrole hydraulicznych i pneumatycznych układów sterowania
 • Kontrole urządzeń klimatyzujących

Przygotowywanie dokumentacji operacyjnej

 • Opracowywanie lokalnych przepisów i regulaminów dotyczących bezpieczeństwa
 • Opracowywanie zasad konserwacji prewencyjnej
 • Opracowywanie i aktualizowanie protokołów określenia wpływów zewnętrznych
 • Opracowywanie instrukcji obsługi dla operatorów maszyn
 • Analiza ryzyka związanego z wykorzystaniem maszyn
 • Przygotowywanie Protokołu Weryfikacji Deklaracji Zgodności „CE“ dla podmiotu
 • Opracowywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy
 • Sporządzanie EPD (dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej)

Szkolenia dla personelu

 • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników (palaczy i operatorów kotłów) w zakresie obsługi specjalistycznych urządzeń technicznych

Usuwanie usterek zdiagnozowanych podczas przeglądów

 • Usuwanie usterek zdiagnozowanych podczas przeglądów
 • Wykrywanie i usuwanie usterek we wszystkich specjalistycznych urządzeniach technicznych
 • Wykrywanie i usuwanie usterek w innych urządzeniach (konstrukcjach stalowych, systemach odprowadzania spalin, układach niskiego napięcia, itd.)
 • Przygotowywanie długoterminowej koncepcji rozwiązania w oparciu o koszty naprawy

Osoba odpowiedzialna za sprawne działanie specjalistycznych urządzeń technicznych

Osobę odpowiedzialną za specjalistyczne urządzenia techniczne mianuje dany podmiot. Przygotowuje on w tym celu specjalne pismo nominacyjne lub pełnomocnictwo. Na podstawie tego Aktu wyznaczona osoba przyjmuje na siebie odpowiedzialność za specjalistyczne urządzenia techniczne.

 • Nadzór nad systemem zarządzania przeglądami oraz wykrywanie i usuwanie usterek
 • Nadzór i kontrola nad obsługą specjalistycznych urządzeń technicznych i maszyn
 • Koordynacja pracy specjalistycznych urządzeń technicznych
 • Nadzór nad wdrażaniem planów oraz działań prewencyjnych
 • Monitorowanie i identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem specjalistycznych urządzeń technicznych, zgodnie z Kodeksem Pracy
 • Bieżąca kontrola obowiązujących przepisów oraz ich aktualizacji
 • Nadzór nad działaniami prowadzonymi przez techników dokonujących przeglądów
 • Szkolenie i kształcenie operatorów specjalistycznych urządzeń technicznych, w tym szkolenie na biegłych operatorów
 • Regularne składanie Zarządowi sprawozdań dotyczących bezpieczeństwa specjalistycznych urządzeń technicznych
 • Reprezentowanie podmiotów podczas inspekcji dokonywanych przez organy państwowe
 • Współpraca z podmiotem w trakcie procesu certyfikacji bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
 • Przetwarzanie i aktualizacja dokumentacji operacyjnej
 • Składanie raportów zgodnie z rozporządzeniem
 • Sprzeciw ze strony podmiotu wobec projektów i inwestycji (w zakresie specjalistycznych urządzeń technicznych)

Projektowanie

 • Projektowanie specjalistycznych urządzeń technicznych

Przeglądy szczególnie niebezpiecznych oraz desygnowanych urządzeń elektrycznych

 • Przeglądy urządzeń i przewodów elektrycznych
 • Przeglądy urządzeń i narzędzi ręcznych
 • Kontrole i przeglądy maszyn zgodnie
 • Przeglądy spawarek
 • Kontrole sieci wysokonapięciowych, w tym transformatorów
 • Przeglądy i kontrole wskazanych instalacji elektrycznych – układów przewodzenia
 • Przeglądy i kontrole urządzeń elektrycznych pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego

Przeglądy szczególnie niebezpiecznych i specjalistycznych urządzeń gazowych w zakresie TIČR i TI

 • Kontrola kotłowni przeprowadzana przez specjalistów
 • Przeglądy i kontrole urządzeń gazowych
 • Przeglądy i kontrole wskazanych instalacji gazowych – układów przewodzenia
 • Pomiary wydajności kotłów

Przeglądy szczególnie niebezpiecznych urządzeń ciśnieniowych

 • Przeglądy zbiorników ciśnieniowych
 • Przeglądy i kontrole określonych urządzeń ciśnieniowych – układów przewodzenia wszystkich wskazanych urządzeń ciśnieniowych
 • Testowanie zaworów bezpieczeństwa na stanowisku badawczym
 • Kontrole i kalibracja ciśnieniomierzy

Przeglądy szczególnie niebezpiecznych oraz desygnowanych urządzeń dźwigowych

 • Przeglądy i kontrole urządzeń dźwigowych
 • Ocena stanu specjalnych wciągarek
 • Kontrole zawiesi
 • Przeglądy, kontrole i testowanie podnośników

Przeglądy, kontrole i testowanie układów niskiego napięcia

 • Przeglądy, kontrole i testowanie systemów kamer CCTV, systemów rejestracji czasu pracy, systemów EDS (elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego), ACS (automatycznych systemów zabezpieczenia pasażerów) i systemów bezpieczeństwa, a także testy wydajności i badanie funkcjonalności – EPS

Kominy i systemy odprowadzania spalin

 • Kontrola i przeglądy kominów oraz systemów odprowadzania spalin

Konstrukcje stalowe i systemy regałowe

 • Przeglądy konstrukcji stalowych
 • Kontrola i przeglądy palet oraz systemów regałowych

Galeria

Kontakt z nami

Formularz kontaktowy
 • Gdzie nas znaleźć?
 • OKIN FACILITY PL Sp. z o.o.
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa

 • Pozostałe kontakty
AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
Société Générale group

 • FM and cleaning services for regions Prague and South Bohemia region
 • OKIN already provided Services for South Moravia
 • Go live on for the new regions from 1st October 2015
 • Contract duration is set for 3 years with option for the prolongation
 • The network includes more than 150 branches in
 • The total serviced area is 120 000 m²
 • OKIN’s current client Komerční banka issued a tender for a new FM & cleaning services provider in order to set the biding process in the end of contractual period.
 • There were few main reasons for OKIN‘s success in the tender:
  • Long term relationship on all levels
  • Excellence in service delivery
  • OKIN’s ability to offer specially tailored solution meeting exactly client‘s expectations in terms of organizational structure, management model, etc.
  • And mainly because we offered really innovative solution among other participants.
 • FM SERVICES:
  • Technical maintenance of the buildings
  • Mandatory check-us (revisions)
  • Assets supervision and technical administration
  • EH&S services
  • Other administrative support unique for banking sector
 • CLEANING SERVICES:
  • Administration cleaning
  • Landscaping and greenery services
  • Consumables delivery
Mondelez (BG)
 • Two manufacturing plants – coffee and chocolate
 • 800 employees
 • 30.000 sq. m
 • OKIN FACILITY started in Feb. 2010
 • Small contract for cleaning services of the coffee plant was extended over the years and currently we have IFM contract with expiration in 2017
 • Quality evaluation is assured by SLAs & KPIs
 • Mondelez had a number of suppliers for various FM services (appx. 30) + self-employed personnel
 • Too many human resources were allocated to managing all FM-related services
 • Incorporation of new services over time (with financial benefit to the client);
 • OKIN introduced IFM scope in Mondelez factories in BG;
 • Based on the IFM solution, Mondelez reduced the number of responsible people on their side;
 • Technical management of buildings and equipment
 • Security Services
 • Landscaping and greenery care
 • Waste management
 • Laundry services
 • Catering services – as of Aug ‘15
 • Emergency service, mobile maintenance 24/7
 • Interior and exterior cleaning
 • Snow removal / winter service
 • Pest control
 • Occupational health and safety, fire protection
 • Internal post – as of Aug. ‘15
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Retail / Commercial parks
 • 6 Stop Shop locations
 • 31 942 qm of leasable area
 • 55 605 qm parking area and greenery
 • OKIN FACILITY started 1.1.2013
 • Contract for 3 years with prolongation option
 • Quality evaluation is assured by SLA
 • Not existing inventory system for requirements
 • Not existing system for recording equipment and devices into individual objects
 • OKIN introduced Integrated FM scope
 • OKIN made a successful consulting in the treatment of greenery
 • OKIN introduced PSI, Help Desk
 • Extending the number of objects after retender in 2015
 • Landscaping and greenery care
 • Technical management of buildings and equipment
 • Energy management, remote consumption monitoring
 • Waste management, environmental services
 • Occupational health and safety, fire protection
 • Interior and exterior cleaning
 • Snow removal / winter service
 • Emergency service, mobile maintenance 24/7
 • Security Services including remote dispatching connection
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Leading financial institution (PL)
 • Worldwide leading company in banking segment
 • International contract through ECS and CBRE
 • Comprehensive cleaning, daily service, greenery services.
 • 4 offices in Wroclaw & 1 in Warsaw
 • Over 2000 employees
 • 35.000 sq. m
 • OKIN FACILITY started from 1st of January 2015
 • 55 OKIN‘s employees
 • Client was not aware of current practices of FM upmarket companies
 • Each of 5 offices managed separately with no interactions & synergies
 • Unsatisfactory service delivery level
 • Local service provider with poor cleaning processes applied
 • Incorrect labor contracts avoiding statutory deductions
 • Lack of project leadership
 • Presentation of service solution applying OKIN‘s standards and merging them with required procedures
 • Deep analysis over all day & night activities
 • Building project organization structure and communication model ensuring correct management practices
 • Project transition and processes application
 • Measuring every single activity on second
 • Comprehensive management for all sites
 • Lowering total number of FTE enabling us rising salaries for cleaning personal
 • Motivation and productivity increase in all services lines:
  • Office cleaning
  • Daily service
  • Window cleaning and deep cleaning
  • Confidential and non- confidential waste management
  • Greenery services
  • Additional technical maintenance of some devices