OKIN Facility PL

DRIVE! – Project DRIVE!

Zobacz więcej

OKIN FACILITY posiada DRIVE!

Wewnętrzny zaawansowany system zarządzania zadaniami w czasie rzeczywistym

Współpracuj z nami

DRIVE! Aplikacja

OKIN FACILITY koncentruje się na kontrolowanym wzroście wydajności pracy we wszystkich projektach technicznych w całej Europie. Aplikacja, która pozwala nam monitorować i kontrolować wszystkie działania techniczne, nazywa się DRIVE!. Najpierw wykonywane jest szczegółowe paszportowanie wszystkich obiektów i instalacji, a następnie wszystkie powiązane działania zapobiegawcze są rejestrowane w systemie. Wszystkie żądania ad hoc są rozwiązywane za pośrednictwem naszego wewnętrznego systemu pomocy technicznej, który jest również włączony do DRIVE!

Oprogramowanie do projektu DRIVE! jest dostosowany do potrzeb OKIN FACILITY w oparciu o wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania obiektem.

Czytaj więcej

DRIVE! – Project DRIVE!

Zobacz więcej

OKIN FACILITY posiada DRIVE!

Wewnętrzny zaawansowany system zarządzania zadaniami w czasie rzeczywistym

Współpracuj z nami

DRIVE! – Download Buttons

Facebook LinkdIn Email