OKIN Facility PL

Blog

LUCART certyfikat

Nasza spółka zależna OKIN FACILITY SK otrzymała certyfikat za swój wkład w ochronę środowiska w minionym roku. Co więcej, w poszczególnych pozycjach osiągnęła znacznie wyższe wartości niż w roku 2020: dzięki naszym klientom i partnerom pomogła w recyklingu 381 197 kartonów po napojach, ocaliła 160 drzew i zmniejszyła produkcję CO2 o łączną ilość 9 971,6 kilogramów.

Facebook LinkdIn Email