OKIN Facility PL

Blog

OKIN FACILITY system operacyjny DRIVE! w Tomorrow’s FM

DRIVE! – innowacyjny system operacyjny OKIN – znalazł się na stronie internetowej międzynarodowego magazynu Tomorrow’s Facilities Management. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w samym artykule.

Facebook LinkdIn Email