OKIN Facility PL

Bezpieczeństwo

OKIN FACILITY ma na celu ochronę nie tylko właściwości naszych klientów, ale także zabezpieczamy przekazywane nam informacje. Zapewniamy ochronę danych, informacji i systemów informatycznych. Dostosowujemy nasze usługi do aktualnych zagrożeń, dlatego optymalizujemy wszystkie powiązane koszty.

Korzyści:

  • Ochraniamy własność naszych klientów oraz życia i zdrowia pracowników, klientów.
  • My zapewnienie ochrony systemów danych, informacji i informacyjnych.
  • Dostosowujemy nasze usługi do aktualnych zagrożeń, a tym samym optymalizować koszty.
  • Szkolimy pracowników naszych klientów w odpowiednich obszarach bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Facebook LinkdIn Email