OKIN Facility PL

OSH / Fire Protection / Environment

BHP / Ochrona Przeciwpożarowa / Środowisko

OKIN FACILITY zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Działamy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i zgodnie z lokalnymi normami. Wszystkie problemy są rozwiązywane przez naszych własnych ekspertów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Reprezentujemy klientów w negocjacjach z organami państwowymi (Regionalna Inspekcja Pracy, Regionalny Urząd Zdrowia, Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Środowiska i inne).

Korzyści:

  • Kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
  • Uchronimy Państwa przed sankcjami ze strony organów regulacyjnych.
  • Działamy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i najnowszą wiedzą w powyższych dziedzinach, a także w zgodzie z normami ISO, OHS oraz powiązanymi z nimi rozporządzeniami.
  • Rozwiązywanie wszystkich kwestii powierzamy naszym własnym ekspertom, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną we wspomnianych dziedzinach.
  • Nasze działania są kompleksowe i wyważone pod względem ekonomicznym, stosownie do potrzeb Klienta.
  • Reprezentujemy Klientów w negocjacjach z organami państwowymi.

Czytaj więcej

OSH / Fire Protection / Environment

Facebook LinkdIn Email