OKIN Facility PL

Network Clients

Klienci Sieciowi

Klienci w strukturze sieci (np. Instytucje finansowe, dostawcy telekomunikacyjni, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej) wymagają szczególnego podejścia do świadczenia usług zarządzania infrastrukturą. Ogromne portfolio takich klientów w Europie Środkowej i Wschodniej stanowi podstawę do opracowania kompleksowego rozwiązania, które pomaga naszym klientom w osiąganiu długoterminowych celów strategicznych.

Usługi zawarte:

  • Usługi techniczne
  • Usługi sprzątania
  • Usługi bezpieczeństwa
  • Usługi administracyjne

Czytaj więcej

Network Clients

Facebook LinkdIn Email