OKIN Facility PL

Administrative Services

Usługi Administracyjne

Wszystkie działania w tym obszarze są wykonywane w celu poprawy wizerunku naszych klientów. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności front office jest warunkiem sukcesu w biznesie.

Korzyści:

  • Zawsze perfekcyjna wizytówka firmy – państwa recepcja i kancelaria pocztowa nigdy nie pozostaną bez profesjonalnej obsługi. W przypadku nieobecności stałych pracowników, spowodowanej chorobą czy też urlopem płatnym lub bezpłatnym, zawsze wysyłamy naszych wykwalifikowanych zastępców. Nasz zespół tworzą rzetelni i odpowiednio przygotowani stażyści.
  • Specjalnie przygotowane uniformy – nasi recepcjoniści zawsze noszą odzież reprezentacyjną.
  • Doskonałe maniery – wszyscy nasi pracownicy administracyjni przechodzą szkolenia w zakresie komunikacji i profesjonalnej postawy. Przynajmniej dwa razy w roku przeprowadzamy losowe kontrole pracy naszego personelu wysyłając na miejsce tzw. „tajemniczego gościa”.

Czytaj więcej

Administrative Services

Facebook LinkdIn Email