OKIN Facility PL

Usługi Energetyczne

Nasi specjaliści są w stanie znacznie zmniejszyć zużycie energii w projektach, w których działamy. OKIN FACILITY aktywnie poszukuje możliwości uzyskania oszczędności we wszystkich kosztach operacyjnych.

Korzyści:

  • Znacznie obniżamy zużycie energii i rachunki.
  • Nieustannie poszukujemy oszczędności w działaniach.
  • Dzięki prewencyjnym pomiarom i zdalnemu monitorowaniu wykluczamy nieplanowane przestoje.

Czytaj więcej

Facebook LinkdIn Email