OKIN Facility PL

Serwis Techniczny

OKIN FACILITY zarządza wszystkimi procesami, gromadzi dane i planuje skuteczne przeprowadzenie wszystkich operacji technicznych na terytorium swoich klientów. W przejrzysty sposób monitorujemy wszystkie powiązane koszty, wymagania i zrealizowane zadania. Wszystkie procesy są usprawnione w celu ograniczenia związanych z tym kosztów. Świadczymy usługi poprzez system „mobilnej konserwacji” 24/7. Ryzyko nieoczekiwanych przestojów jest zminimalizowane. Oferujemy zalety scentralizowanych zakupów – obniżenie kosztów materiałów i usług.

Korzyści:

  • Zarządzamy procesami, gromadzimy dane i planujemy działania.
  • Monitorujemy koszty i wymogi, a zadania wykonujemy w sposób transparentny.
  • Usprawniamy procesy i obniżamy istniejące koszty.
  • Świadczymy usługi przy wykorzystaniu systemu „serwisu mobilnego“ (pozwalającego na obniżenie kosztów zasobów i czynnego 24/7).
  • Zmniejszamy ryzyko niespodziewanych przerw w dostawie energii.
  • Oferujemy wszystkie zalety wynikające ze scentralizowanych zakupów – dzięki obniżeniu kosztów materiałów i usług.

Czytaj więcej

Facebook LinkdIn Email