OKIN Facility PL

Blog

OKIN FACILITY S.A. połączył się z OKIN CLEANING i OKIN SECURITY CZ

OKIN FACILITY S.A. pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2020 r. połączył się z dwoma poprzednimi spółkami zależnymi, a mianowicie OKIN CLEANING Sp. z o.o. i OKIN SECURITY CZ Sp. z o.o.

W tym dniu OKIN FACILITY A.S. został prawnym następcą OKIN CLEANING, Sp. z o.o. oraz OKIN SECURITY CZ Sp. z o.o., a wszystkie ich aktywa przeszły na ich następcę.

Facebook LinkdIn Email